Com ens organitzem

Els membres de l’AFA ens organitzem en comissions, que són equips de treball formats per mares i pares voluntaris que s’encarreguen d’impulsar i organitzar les tasques necessàries perquè l’AFA pugui assolir els seus objectius.

Un cop al mes com a mínim es convoca la junta general, en la qual participen els diversos representants de les comissions i la junta directiva. És l’espai per fer el seguiment de l’activitat de les comissions i discutir qüestions pendents.

L’assemblea general, que és l’òrgan sobirà de l’associació, se celebra una vegada a l’any i està oberta a tots els membres. S’hi presenten propostes, es defineixen objectius, s’avalua la gestió de l’entitat i es prenen decisions per a cada curs escolar. A l’assemblea tothom pot participar de manera directa en les decisions que afecten l’AFA. Se sol convocar a principi de curs, generalment durant el mes de novembre. Es poden convocar assemblees extraordinàries si es considera convenient.

Finalment, l’òrgan encarregat de gestionar i representar l’AFA és la junta directiva, formada per pares i mares designats pels membres de l’associació a l’assemblea general. La junta directiva actual està formada per:

    • Presidència: Cristina Clemente, Elena Álvarez, Mariano Pesin
    • Tresoreria: Laia Franco, Jordi Gallardo, Clara Ripoll
    • Secretaria: Manuela Fernández, Sara Serentill, Eli Masip, Aina Domènec

Subscriu-te

Rebràs tota la informació sobre activitats i notícies de l'AFA al correu electrònic.

Categories